Filozofie

Romana KubováJiž v období antiky byla za krásnou považována žena, která o sebe pečovala, byla zdravá a v neposlední řadě inteligentní. Symbolem této doby byla koré – antická socha krásné dívky. 

I dnes, po tolika staletích, není snadné popsat ženskou krásu. Krása nemá jasně danou definici, neexistuje pro ni žádné měřítko. Mění se v závislosti na kultuře, módě i vkusu jednotlivce. Celá tisíciletí po ní svým způsobem touží všechny ženy bez ohledu na věk, vzdělání, národnost nebo náboženské vyznání.

Pravidelné a správné ošetřovaní pleti včetně používání kvalitních, profesionálních a správně zvolených postupů a  přípravků, odbornost a vzdělávání , moderní a vědecky podložené postupy, vlídné chování ke klientům a komfortní prostředí patří k základům péče v našem centru. 

Naše komplexní propojení kosmetických služeb, poradenství a prodeje kosmetických produktů směřuje k jedinému cíli - pomoci dnes často dezorientovaným klientům (velký výběr produktů na trhu, nezkušenost) ve správném výběru, kde cílem není maskovat a zakrývat nedostatky, ale odhalovat příčiny problému a ty pak správnou a cílenou péčí eliminovat. 

Teprve potom bude Vy a Vaše pleť nejen krásná, ale především zdravá! 

Mgr. Romana Kubová
majitelka kosmetického centra, profesionální kosmetička a školitelka